HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA                                     HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA
Sinh nhật : 19/12/1969
Sinh nhật : 10/06/1981
Sinh nhật : 10/08/1966
Sinh nhật : 04/03/1977
Sinh nhật : 21/09/1973
Sinh nhật : 14/01/1985
Sinh nhật : 25/10/1983
Sinh nhật : 06/06/1965
Sinh nhật : 05/12/1979
Sinh nhật : 15/07/1955
Sinh nhật : 22/08/1982
Sinh nhật : 10/11/1980
Sinh nhật : 15/10/1982
Sinh nhật : 13/08/1977
Sinh nhật : 15/7/1978
Sinh nhật : 16/08/1960
Sinh nhật : 28/10/1983
Sinh nhật : 23/11/1974
Sinh nhật : 02/07/1982
Sinh nhật : 29/10/1984
Sinh nhật : 14/02/1983
Sinh nhật : 13/10/1984
Sinh nhật : 26/4/1972
Sinh nhật : 01/9/1976
Sinh nhật : 05/02/1979
Sinh nhật : 29/4/1973
Sinh nhật : 11/12/1977
Sinh nhật : 15/01/1963
Sinh nhật : 22/12/1956
Sinh nhật : 12/06/1962
Sinh nhật : 07/02/1981
Sinh nhật : 22/11/1969
Sinh nhật : 18/11/1980
Sinh nhật : 07/10/1979
Sinh nhật : 05/8/1978
Sinh nhật : 25/02/1964
Sinh nhật : 21/11/1966
Sinh nhật : 01/01/85
Sinh nhật : 29/08/77
Sinh nhật : 24/7/1975
Sinh nhật : 05/5/1989
Sinh nhật : 10/9/1989
Sinh nhật : 04/8/1987
Sinh nhật : 08/3/1982
Sinh nhật : 08/10/1968
Sinh nhật : 14/12/1981
Sinh nhật : 07/4/1976
Sinh nhật : 03/5/1978
Sinh nhật : 05/01/1983
Sinh nhật : 21/11/1980
Sinh nhật : 19/01/1980
Sinh nhật : 20/02/1962
Sinh nhật : 11/08/1989
Sinh nhật : 17/12/1980
Sinh nhật : 26/04/1977
Sinh nhật : 08/03/1980
Sinh nhật : 28/10/1983
Sinh nhật : 01/11/1974
Sinh nhật : 10/05/1978
Sinh nhật : 10/12/1971
Sinh nhật : 23/06/1968
Sinh nhật : 11/11/1980
Sinh nhật : 01/08/1980
Sinh nhật : 08/09/1979
Sinh nhật : 02/08/1975
Sinh nhật : 28/06/1982
Sinh nhật : 10/09/1976
Sinh nhật : 23/10/1974
Sinh nhật : 20/11/1968
Sinh nhật : 09/02/1983
Sinh nhật : 29/04/1977
Sinh nhật : 12/07/1976
Sinh nhật : 28/03/1977
Sinh nhật : 19/05/1978
Sinh nhật : 18/11/1977
Sinh nhật : 25/04/1977
Sinh nhật : 04/11/1975
Sinh nhật : 23/01/1981
Sinh nhật : 25/09/1983
Sinh nhật : 01/03/1978
Sinh nhật : 30/09/1979

Thống kê truy cập

Tất cả:
0
Hiện tại:
45
Hôm nay:
0
Hôm qua:
0
Tuần trước
0
Tuần này:
0

Thông tin giáo viên
Họ và tên: Cô Tô Thị Thu Hương Hình đại diện
Ngày sinh: 10/11/1980
Giới tính: nữ
Đảng Viên:
Điện thoại:
Email:
Môn giảng dạy: Kĩ thuật nông nghiệp
Chức vụ: Giáo viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Phụ trách:
Tóm tắt bản thân:

Các giáo viên khác cùng tổ công tác
Cô Tô Phương Thuý   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Hóa Học
Thầy Lý Đức Thăng   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Hóa học
Cô Tô Thị Thu Hương   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Kĩ thuật nông...
Cô Nguyễn Thị Nguyệt   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Kĩ thuật nông...
Cô Lương Thị Bình   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Hóa Học
Cô Phạm Thị Huệ   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Hóa Học
Cô Đoàn T Tuyết Nhâm   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Thể dục
Cô Vũ Thị Thuý Nga   -   Chức vụ :   Nhóm trưởng   -   Bộ môn giảng dạy :   Thể dục
Thầy Phạm Trung Tín   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Thể dục
Cô Nguyễn Thị Hải Ninh   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Hóa Học
Cô Trần Thị Huyền   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Hóa Học
Thầy Bùi Quí Đôn   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Sinh học
Cô Lê Thị Đào   -   Chức vụ :   Chủ tịch công đoàn trường   -   Bộ môn giảng dạy :   Sinh học
Thầy Tô Văn Hải   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Thể dục
Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn   -   Chức vụ :   Giáo viên   -   Bộ môn giảng dạy :   Thể dục

Lịch công tác

Tin đọc nhiều nhất

Tin đọc nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Các bạn thấy website Trường THPT Tây Tiền Hải thế nào ?
Rất đẹp và bổ ích
Bình thường
Không hay lắm