HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA                                     HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA
Sinh nhật : 19/12/1969
Sinh nhật : 10/06/1981
Sinh nhật : 10/08/1966
Sinh nhật : 04/03/1977
Sinh nhật : 21/09/1973
Sinh nhật : 14/01/1985
Sinh nhật : 25/10/1983
Sinh nhật : 06/06/1965
Sinh nhật : 05/12/1979
Sinh nhật : 15/07/1955
Sinh nhật : 22/08/1982
Sinh nhật : 10/11/1980
Sinh nhật : 15/10/1982
Sinh nhật : 13/08/1977
Sinh nhật : 15/7/1978
Sinh nhật : 16/08/1960
Sinh nhật : 28/10/1983
Sinh nhật : 23/11/1974
Sinh nhật : 02/07/1982
Sinh nhật : 29/10/1984
Sinh nhật : 14/02/1983
Sinh nhật : 13/10/1984
Sinh nhật : 26/4/1972
Sinh nhật : 01/9/1976
Sinh nhật : 05/02/1979
Sinh nhật : 29/4/1973
Sinh nhật : 11/12/1977
Sinh nhật : 15/01/1963
Sinh nhật : 22/12/1956
Sinh nhật : 12/06/1962
Sinh nhật : 07/02/1981
Sinh nhật : 22/11/1969
Sinh nhật : 18/11/1980
Sinh nhật : 07/10/1979
Sinh nhật : 05/8/1978
Sinh nhật : 25/02/1964
Sinh nhật : 21/11/1966
Sinh nhật : 01/01/85
Sinh nhật : 29/08/77
Sinh nhật : 24/7/1975
Sinh nhật : 05/5/1989
Sinh nhật : 10/9/1989
Sinh nhật : 04/8/1987
Sinh nhật : 08/3/1982
Sinh nhật : 08/10/1968
Sinh nhật : 14/12/1981
Sinh nhật : 07/4/1976
Sinh nhật : 03/5/1978
Sinh nhật : 05/01/1983
Sinh nhật : 21/11/1980
Sinh nhật : 19/01/1980
Sinh nhật : 20/02/1962
Sinh nhật : 11/08/1989
Sinh nhật : 17/12/1980
Sinh nhật : 26/04/1977
Sinh nhật : 08/03/1980
Sinh nhật : 28/10/1983
Sinh nhật : 01/11/1974
Sinh nhật : 10/05/1978
Sinh nhật : 10/12/1971
Sinh nhật : 23/06/1968
Sinh nhật : 11/11/1980
Sinh nhật : 01/08/1980
Sinh nhật : 08/09/1979
Sinh nhật : 02/08/1975
Sinh nhật : 28/06/1982
Sinh nhật : 10/09/1976
Sinh nhật : 23/10/1974
Sinh nhật : 20/11/1968
Sinh nhật : 09/02/1983
Sinh nhật : 29/04/1977
Sinh nhật : 12/07/1976
Sinh nhật : 28/03/1977
Sinh nhật : 19/05/1978
Sinh nhật : 18/11/1977
Sinh nhật : 25/04/1977
Sinh nhật : 04/11/1975
Sinh nhật : 23/01/1981
Sinh nhật : 25/09/1983
Sinh nhật : 01/03/1978
Sinh nhật : 30/09/1979

Thống kê truy cập

Tất cả:
0
Hiện tại:
11
Hôm nay:
0
Hôm qua:
0
Tuần trước
0
Tuần này:
0

Thông tin giáo viên
Xem theo tổ, bộ môn giảng dạy :
Họ và tênNgày sinhĐiện thoạiChức vụ
Thầy Trần văn Nam 19/12/1969 Hiệu trưởng
Thầy Phạm Văn Vương 10/06/1981 Phó hiệu trưởng
Thầy Phạm Trung Trực 10/08/1966 Phó hiệu trưởng
Thầy Đoàn Văn Đại 04/03/1977 Giáo viên
Cô Trần Thị Thu Hương 21/09/1973 Tổ phó
Cô Phạm Thị Nương 14/01/1985 Giáo viên
Cô Phạm Thị Hồng Vân 25/10/1983 Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/06/1965 Giáo viên
Cô Tô Phương Thuý 05/12/1979 Giáo viên
Thầy Lý Đức Thăng 15/07/1955 Giáo viên
Cô Đỗ Thị Phượng 22/08/1982 Giáo viên
Cô Tô Thị Thu Hương 10/11/1980 Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Nguyệt 15/10/1982 Giáo viên
Cô Lương Thị Bình 13/08/1977 Giáo viên
Cô Phạm Thị Huệ 15/7/1978 Giáo viên
Nguyễn Văn Sâm 16/08/1960 Bảo vệ
Thầy Bùi Anh Vượng 28/10/1983 Giáo viên
Thầy Tạ Ngọc Tuấn 23/11/1974 Giáo viên
Cô Vũ Thị Huyền 02/07/1982 Giáo viên
cô Phạm Thị Ngọc Hân 29/10/1984 Giáo viên
Thầy Trịnh Xuân Chiềm 14/02/1983 Giáo viên
Cô Đặng Thị Nhàn 13/10/1984 Giáo viên
Thầy Phạm Văn Thịnh 26/4/1972 Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Hương 01/9/1976 Giáo viên
Thầy Trần Thanh Duẩn 05/02/1979 Giáo viên
Cô Trần Thị Hợp 29/4/1973 Giáo viên
Cô Đặng Kim Thuý 11/12/1977 Giáo viên
Cô Phạm Thị Thắm 15/01/1963 Giáo viên
Thầy Hoàng Thanh Bình 22/12/1956 Giáo viên
Thầy Trần Thế Đại 12/06/1962 Giáo viên
Cô Đoàn T Tuyết Nhâm 07/02/1981 Giáo viên
Cô Vũ Thị Thuý Nga 22/11/1969 Nhóm trưởng
Thầy Phạm Trung Tín 18/11/1980 Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Hải Ninh 07/10/1979 Giáo viên
Cô Trần Thị Huyền 05/8/1978 Giáo viên
Thầy Bùi Quí Đôn 25/02/1964 Giáo viên
Cô Lê Thị Đào 21/11/1966 Chủ tịch công đoàn trường
Cô Tạ Thị Sim 01/01/85 Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Duy Thu 29/08/77 Giáo viên
Cô Nguyễn Thị Thim 24/7/1975 Giáo viên

Pages of :

Lịch công tác

Tin đọc nhiều nhất

Tin đọc nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Các bạn thấy website Trường THPT Tây Tiền Hải thế nào ?
Rất đẹp và bổ ích
Bình thường
Không hay lắm